Пътят на Христина Стоянова

Христина Стоянова

Христина сътрудничи в проектите на Агитпроп. „Работата с колегите от компанията ме прави любопитна и откриваща,” споделя тя. „Свързана съм с хора, които с динамика и ентусиазъм реализират креативността си. За мен това е важно, защото свързвам успеха с непрекъснато движение.”