ПРИЕМЪТ ЗА 2017 Е ОТВОРЕН!

Ако искате да кандидатствате за магистърска програма “Журналистика, продуцентство и финанси”, 
трябва да изпратите автобиография и мотивационно писмо на имейл marketing@vuzf.bg. 
Ако бъдете селектирани, вторият етап от кандидатстването е интервю с организаторите на програмата. 
За резултатите от кандидатстването ви ще получите обратна връзка от университета.
 
Лице за контакт: Юлиана Георгиева, мобилен: 0888443096, тел. +359 2 401 58 07