БОРКО ЧУЧКОВ

Продуцентът на „Тилт“ пред журналистите от магистърска програма “Журналистика, продуцентство и финанси”.

Продуцентът Борко Чучков беше гост-лектор във ВУЗФ. Той говори за възможностите за финансиране на филмови продукти в България и чужбина, как се разработва един игрален филм от идеята до кино салона,  как се работи с чуждестранни ко продуценти и как се извършва дистрибуцията на готовия продукт.