Отворен прием: 2020-2021г.

Всеки, който желае да кандидатства в магистърската програма „Новите медии – журналистика, продуценство и бизнес решения“ и да получи летящ старт на своята кариера, е необходимо да изпрати актуална автобиография и мотивационно писмо на адрес bulgarion_ngo@abv.bg