Спечели стипендия!

Vesti.bg, съвместно с Медийна академия Българион” и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), обявяват конкурс за 50% стипендия за Магистърската програма по журналистика, продуцентство и финанси. Целта на магистърската програмата е да повиши стандартите в обучението по журналистика и продуцентство. Липсата на достатъчна практическа насоченост в съществуващите програми на българските университети е достатъчно силна мотивация за създаването на съвременно и отговарящо на световните стандарти обучение по журналистика и продуцентство.

Произвеждането на качествени ресорни журналисти, които да могат да снимат и монтират своите материали, ще спомогне за развитието на медийния сектор в България. В същото време продуцентските среди също имат нужда от качествени и финансово компетентни кадри. Като студент в магистърската програма, Вие ще имате възможност да получите знания от най-добрите журналисти, продуценти и медийни експерти в страната. Лектори са утвърдени журналисти и водещи, топ прокурори, продуценти, мениджъри на медии и финансисти.

Задължителната практика и възможността за стаж ще Ви позволят да осъществите ценни контакти и да започнете работа в медийния бизнес. Повече информация за магистратурата ще ви представим следващите три дни във Vesti.bg, а също можете да получите и на адрес: jpf.vuzf.bg

Условия за кандидатстване в конкурса: Кандидатите трябва да подготвят есе на тема “Свободата на медиите започва от…” Право на кандидатстване имат всички, които са завършили бакалавърска степен.  Изисквания за техническо оформление на есето: Обем до 3 стандартни печатни страници Шрифт – Times New Roman, Размер на шрифтa – 12pt.  Есетата, които не са подадени в срок или надхвърлят посочения обем, няма да бъдат разглеждани.

Кандидатите ще бъдат оценявани от комисия в състав: Галя Щърбева – съосновател на Медийна академия “Българион” и водеща Новини в Нова телевизия, Лора Крумова – съосновател на Медийна академия “Българион” и телевизионна водеща в bTV, Евгения Друмева – главен редактор на Vesti.bg Есетата, заедно с автобиографична справка на кандидатите, трябва да бъдат изпратени на адрес: eseconcours@netinfocompany.bg Срокът за кандидатстване е от 12.09.2013 г. до 17.09.2013 г.