Реализация в медиите – випуск 2013/2014

Те все още не са завършили магистърската програма,  а вече работят в медиите.