Реализация в медиите – випуск 2013/2014

Те все още не са завършили магистърската програма, а вече работят в медиите. Представяме Ви випуск 2013/2014.