Наш магистър предоставя две стипендии за новите ни студенти от випуск 2014/ 2015

Какви са мотивите ти за създаването на фондацията?

Мотивите ми за основаване на “Център за обществено развитие”, в средата на 2013 г., бяха свързани с желанието, мислите и усещането ми, че България и хората в нея се променят или поне повече от всякога са предразположени към промяна, към развитие! Нещо повече, тази фондация е израз/показва, и че аз съм се променил, че се развивам.  Да помагаш и да развиваш обществото е отказ от егоизъм и израз на готовност да си в дълг на обществените нужди. Отказ от собственото време, почивка и финансови средства, но и израз на неотменим ангажимент и съпричастност към социално-икономическото добруване на всеки един член на нацията. Формално целите на фондацията, записани в учредителния й акт, са свързани с активното участие в защита на обществения интерес и развитието на общественото мнение, ценности и правила чрез изпълнение на различни инициативи и проекти със социално-интеграционна, културно-просветна и стопанско-утилитарна насоченост, обхващайки различни слоеве от населението /малцинствени групи, възрастни хора, хора в неравностойно положение, талантливи деца и младежи/.

В най-общ вид стратегическата цел на фондацията е подпомагането на просветното, културното и стопанското развитие на България.

С какво фондацията ще допринесе за програмата?

От всичко изведено дотук, съвсем логичен е и интереса към журналистиката и медиите, след като те са основен дистрибуционен механизъм на информацията. След като те, чрез своята дейност и функции, играят важна роля в обществения живот и следователно за неговото по-добро бъдеще, естествено стават предмет на основен интерес на дейността на фондацията. Развивайки медиите и журналистиката като специфична форма на човешка дейност и познание, фондацията цели да се развие обществото.  Всъщност, помагайки на медиите да изпълняват основните си функции, най-вече тази на „четвъртата власт”, ще се даде принос за коригиране на дисбалансите в общественото развитие. Конкретно, откривайки и подпомагайки талантливи млади хора да стават журналисти, всъщност спомагаме обществото да става по-добро, от една страна развивайки потенциала му, и от друга – повишавайки качеството на журналистиката и медиите, т.е. качеството на информацията, на базата на която се вземат обществените решения, задоволяващи доминиращите обществени нужди.