Д-Р ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА

et1 Доктор по психология (ВАК) и магистър по логопедия (СУ).

Главен асистент в НБУ. Води лекционни курсове по “Езиково развитие – норма и патология”, “Говорни техники”, “Дикция и говорна култура”, “Глас, дишане, звукоизвличане” , “Психология на комуникацията” и др.

Автор на множество научни публикации – монографии, учебници, учебни помагала и статии. Участвала е в престижни международни научни форуми, свързани с дислексията.