ЛЕВОН ХАМПАРЦУМЯН

Дипломиран инженер-химик, професионалният му опит е свързан с ръководни позиции в PriceWaterHouse Coopers и Earnst&Young. В периода 1999г. – 2001г. е последователно заместник-министър на икономиката и изпълнителен директор на Агенцията за приватизация.

Главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк от 2001. Председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България, заместник–председател на Управителния съвет на БОРИКА и заместник-председател на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Член на Борда на директорите на Американската търговска камара в България, член на Управителния съвет на Института за пазарна икономика, председател на Настоятелството на СУ “Св. Климент Охридски”, член на Настоятелството на Висшето училище по застраховане и финанси и член на Настоятелството на City University of Seattle в България.