ПРОФ. МИЛКО ПЕТРОВ

Професор по чуждестранна журналистика и изграждане на имидж във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Климент Охридски”, доктор на филологическите науки.

Ръководител на Катедра на ЮНЕСКО «Комуникация и връзки с обществеността».

Четиринадесет години е работил като журналист в печата – в.”АБВ”, в.”Отечествен фронт”, в. “Епоха”.

Специализирал е в САЩ, Германия и Франция.

Преподавал е в редица университети у нас и в чужбина.

Автор е на  седем научни книги и над триста научни публикации, разглеждащи въпросите на журналистическата теория, световната журналистика и персоналния имидж.