За програмата

За програмата

Магистърската програма Журналистика, продуцентство и финанси се осъществява от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в партньорство с МЕДИЙНА АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИОН, с подкрепата на национални медии и продуцентски компании.

Какво ни мотивира да създадем тази програма?

Целта на програмата е да повиши стандартите в обучението по журналистика и продуцентство. Липсата на достатъчна практическа насоченост в съществуващите програми на българските университети ни мотивира да създадем съвременно и отговарящо на световните стандарти обучение по журналистика и продуцентство.

Вярваме, че с произвеждането на качествени ресорни журналисти, които да могат да снимат и монтират своите материали, ще спомогнем за развитието на медийния сектор в България.

В същото време продуцентските среди също имат нужда от качествени и финансово компетентни кадри. Опитът ни показва, че голяма част от работещите в медийния бизнес се произвежат на принципа опит – грешка и се учат в движение.

 

Какво целим?

Да създадем професионалисти, които да са конкурентни на медийния пазар и които могат веднага след завършването си да започнат работа във всяка една водеща медия.

Те ще притежават професионалните знания и умения, които да ги поставят на нивото на вече действащите им колеги!

Практика и стаж

Магистратурата категорично набляга на практиката и подготвя студентите за работа в реални условия. За целта програмата разполага със собствено телевизионно студио и техника, която е на разположение на студентите. Имате възможност да научите в детайли техниката на правене на репортажи, разследвания, документални филми.

Нашите студенти ще имат възможност да стажуват в национални медии, за което ще получат сертификат. Там те ще могат да работят рамо до рамо с най-добрите професионалисти.

Различното, което ще научите

Като студент в магистърската програма имате възможност да получите знания от

най-добрите журналисти, продуценти и медийни експерти в страната.

Лектори са утвърдени журналисти и водещи, топ прокурори,

продуценти, мениджъри на медии и финансисти. Задължителната практика и стаж ще ви дадат възможност да осъществите ценни контакти и да започнете работа в медийния бизнес.

Продължителност и форма на обучението

Занятията се провеждат модулно през съботно-неделните дни в сградата на ВУЗФ. Практическите занятия се провеждат в специално оборудваното студио на ВУЗФ и на терен.

Продължителността на обучението  е три семестъра (1 подготвителен и 2 редовни )

За завършилите ИКОНОМИЧЕСКА специалност в бакалавърска  или магистърска степен, обучението е с продължителност три семестъра, като предварителният семестър е дистанционен и изцяло с ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА насоченост;

За завършилите НЕИКОНОМИЧЕСКА специалност в бакалавърска или магистърска степен, обучението е с продължителност три семестъра, като предварителният семестър е дистанционен и изцяло с ИКОНОМИЧЕСКА насоченост;

Четири семестъра (2 подготвителни и 2 редовни) – за завършилите икономическа специалност в степента “специалист” или “професионален бакалавър”.

Диплома и сертификати

Успешно завършилите магистри получават:

Диплома за завършена магистърска степен по специалността Журналистика, продуцентство и финанси от ВУЗФ – университет, класиран в топ 4 на най-високо оценените учебни заведения в направление „Икономика“ според рейтинговата система за висшите училища в България на Министерството на образованието;

Сертификат за преминат стаж от съответната медия;

Сертификат от МЕДИЙНА АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИОН.