За програмата

Магистърската програма “Новите медии – журналистика, продуцентство и бизнес решения” е създадена през 2012г. от  Лора Крумова, Галя Щърбева и Петко Гюлчев – основатели на Медийна академия “Българион” в партньорство с Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), с подкрепата на национални медии и продуцентски компании.

Това е първата по рода си магистратура в България, която е силно практически ориентирана и среща обучаващите се с успешни представители от различните сфери, които от първо лице разказват опита си и дават реална представа за медийната среда в България и възможната реализация. Студентите, които се представят най-добре получават възможност да започнат работа още преди да са завършили своето обучение.

Магистърската програма “Новите медии – журналистика, продуцентство и бизнес решения” е създадена от Галя Щърбева, Лора Крумова и Петко Гюлчев, които са основатели на Медийна Академия “Българион”. Целта им е да помогнат на желаещите да се развиват в медиите да получат практическо обучение чрез програмата и да бъдат подготвени за работата на журналиста още когато стартират своята кариера.

По време на обучението студентите се срещат с професионални журналисти, топ прокурори, бивши премиери и президенти, медийни директори, продуценти, топ банкери и финансисти.

Сред лекторите в магистърската програма са Маги Халваджиян, Слави Трифонов, Евтим Милошев, Галя Щърбева, Лора Крумова, Марина Цекова, Антон Хекимян, Мартичка Божилова, Севда Шишманова, Александър Несторов, Сашо Диков, Левон Хампарцумян, Петко Гюлчев и други успешни лица от сферата на медиите.

Какво ни мотивира да създадем тази програма?

Целта на програмата е да повиши стандартите в обучението по журналистика и продуцентство. Липсата на достатъчна практическа насоченост в съществуващите програми на българските университети ни мотивира да създадем съвременно и отговарящо на световните стандарти обучение в сферата.

Вярваме, че с произвеждането на качествени ресорни журналисти, които да могат да снимат и монтират своите материали, ще спомогнем за развитието на медийния сектор в България.

В същото време продуцентските среди също имат нужда от качествени и финансово компетентни кадри. Опитът ни показва, че голяма част от работещите в медийния бизнес се произвеждат на принципа опит – грешка и се учат в движение.

Какво целим?

Да създадем професионалисти, които да са конкурентни на медийния пазар и които могат веднага след завършването си да започнат работа във всяка една водеща медия.

Те ще притежават професионалните знания и умения, които да ги поставят на нивото на вече действащите им колеги!

Практика и стаж

Магистратурата е силно практически ориентирана  и подготвя студентите за работа в реални условия. За целта програмата разполага със собствено телевизионно студио и техника, която е на разположение на студентите. Имате възможност да научите в детайли техниката на правене на репортажи, разследвания, документални филми.

Нашите студенти ще имат възможност да стажуват в национални медии, за което ще получат сертификат. Там те ще могат да работят рамо до рамо с най-добрите професионалисти.

Различното, което ще научите

Като студент в магистърската програма имате възможност да получите знания от най-добрите журналисти, продуценти и медийни експерти в страната.

Лектори са утвърдени журналисти и водещи, топ прокурори, продуценти, мениджъри на медии и финансисти. Задължителната практика и стаж ще ви дадат възможност да осъществите ценни контакти и да започнете работа в медийния бизнес.

Продължителност и форма на обучението

Занятията се провеждат модулно през събота и неделя в сградата на Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Практическите занятия се провеждат в специално оборудваното студио на ВУЗФ и на терен.

Продължителността на обучението  е три семестъра (1 подготвителен и 2 редовни)

За завършилите ИКОНОМИЧЕСКА специалност в бакалавърска  или магистърска степен, обучението е с продължителност три семестъра, като предварителният семестър е дистанционен и изцяло с ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА насоченост;

За завършилите НЕИКОНОМИЧЕСКА специалност в бакалавърска или магистърска степен, обучението е с продължителност три семестъра, като предварителният семестър е дистанционен и изцяло с ИКОНОМИЧЕСКА насоченост;

Четири семестъра (2 подготвителни и 2 редовни) – за завършилите икономическа специалност в степента “специалист” или “професионален бакалавър”.

В подготвителния семестър за НЕИКОНОМИСТИ се изучават основни икономически дисциплини като Макроикономика, Статистика, Управление на човешките ресурси, Основи на счетоводството, Търговско право, Трудово право, Парична теория и политика, Банково дело, Корпоративни финанси, Международни финанси и други.

Обучението завършва със защита на дипломна работа.

Диплома и сертификати

Успешно завършилите магистри получават:

Диплома за завършена магистърска степен по специалността „Новите медии – журналистика, продуцентство и бизнес решения“ от ВУЗФ – университет, класиран в топ 4 на най-високо оценените учебни заведения в направление „Икономика“, според рейтинговата система за висшите училища в България на Министерството на образованието;

Сертификат за преминат стаж от съответната медия;

Сертификат от МЕДИЙНА АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИОН.