АННА ХРИСТОВА

anhrИма магистърски степени по “Европеистика и социални науки” и “Български език и литература” от СУ “Св. Климент Охридски”.

Управляващ редактор в “Дневник” (www.dnevnik.bg). Ръководи екип от редактори, които поддържат сайта всекидневно в 14-часов работен режим, покривайки всички области – политика, икономика, световни новини, спорт, развлечение, анализи.

Била е репортер в Редакция “Новини и актуални предавания” в Нова телевизия и репортер в Редакция “Вътрешна информация” в БТА.