Стипендиантски програми

Стипендиантски конкурс за магистърска програма Журналистика, продуцентство и финанси

JOBS.BG в партньорство с магистърската програма по Журналистика, продуцентство и финанси на МЕДИЙНА АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИОН и ВУЗФ

Какво ще получа?

> Практика и стаж в национални медии

> Възможности за професионална реализация в медиите

> Опит с Вас ще споделят практици от водещи медии и гост-лектори от Европа и САЩ, продуценти, журналисти, изпълнителни директори на медии

> Диплома с европейско приложение

Какво ще науча?

> Познание и опит за правене на репортажи, журналистически разследвания, документални филми

> Операторско майсторство и монтаж

> Финансиране на ТВ и филмови проекти

> Успешни практики за финансово управление на медии

За кого е?

> Студенти, завършили бакалавърска степен, без значение на специалността

> Работещи, независимо от областта, с интерес от развитие в сферите на журналистика и продуцентство

> Журналисти, желаещи да задълбочат своя опит и познания

Как да кандидатствам за стипендия? Изпратете CV и кратко описание защо искате да участвате в тази програма и как ще приложите придобития опит на: jpf@vuzf.bg . Документите трябва да бъдат оформени като два прикачени файла.Необходимата информация няма да се зачита, ако бъде изложена в текста на мейла. CV-то трябва да бъде в европейски формат с приложена снимка.

Описанието не трябва да бъде по кратко от три изречения и по-дълго от страница А4.

След обработка на получените документи, кандидатите ще бъдат уведомени по телефон за следващия етап-интервю.

Документи се приемат до 15 юли 2014 г.