Стипендиантски програми

Медийна академия „Българион“ обявява конкурс за стипендии на обща стойност от над 14 000 лева за бъдещи студенти по журналистика. Най-мотивираните ще имат възможност да спечелят две стипендии  по 50%, три по 30% и четири по 20% за целия период на обучение в магистърската програма „Журналистика, продуцентство и финанси“, която се реализира в партньорство с Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), с подкрепата на национални медии и водещи продуцентски компании в България.

Желаещите да участват в конкурса е необходимо да изпратят свой авторски репортаж, който могат да заснемат и с телефон, авторска статия, интервю, очерк или коментар на адрес bulgarion_ngo@abv.bg. Критерии за оценка на кандидатите ще бъдат креативност, мотивация, умение на участниците да откриват новина, която е подходяща за отразяване в медийното пространство и употреба на журналистически изразни средства в съответния раздел и жанр.


 

Стипендиантски конкурс за магистърска програма Журналистика, продуцентство и финанси

JOBS.BG в партньорство с магистърската програма по Журналистика, продуцентство и финанси на МЕДИЙНА АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИОН и ВУЗФ

Какво ще получа?

> Практика и стаж в национални медии

> Възможности за професионална реализация в медиите

> Опит с Вас ще споделят практици от водещи медии и гост-лектори от Европа и САЩ, продуценти, журналисти, изпълнителни директори на медии

> Диплома с европейско приложение

Какво ще науча?

> Познание и опит за правене на репортажи, журналистически разследвания, документални филми

> Операторско майсторство и монтаж

> Финансиране на ТВ и филмови проекти

> Успешни практики за финансово управление на медии

За кого е?

> Студенти, завършили бакалавърска степен, без значение на специалността

> Работещи, независимо от областта, с интерес от развитие в сферите на журналистика и продуцентство

> Журналисти, желаещи да задълбочат своя опит и познания

Как да кандидатствам за стипендия?

Изпратете CV и кратко описание защо искате да участвате в тази програма и как ще приложите придобития опит на: bulgarion_ngo@abv.bg. Документите трябва да бъдат оформени като два прикачени файла.

Необходимата информация няма да се зачита, ако бъде изложена в текста на мейла.

CV-то трябва да бъде в европейски формат с приложена снимка.

Описанието не трябва да бъде по кратко от три изречения и по-дълго от страница А4.

След обработка на получените документи, кандидатите ще бъдат уведомени по телефон за следващия етап – интервю.

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2018г.