Контакти

Медийна академия “Българион”
e-mail: bulgarion_ngo@abv.bg

Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)
Юлияна Георгиева
тел.: +359 2 401 58 07
моб.: +359 888 443 096
е-mail: marketing@vuzf.bg